Få dit smukke trægulv igen med en grundig gulvafhøvling i Silkeborg

By:

Hvis trægulvet i din bolig har lidt stor og omfattende skade – for eksempel efter en oversvømmelse, som har efterladt træet bulet, revnet, skævt og misfarvet – kan dit gulv faktisk kun reddes ved en gulvafhøvling, udført af en faglært gulvmand.

Hvad sker der ved en gulvafhøvling?

Det første, der sker, når du kontakter dit lokale gulvfirma med henblik på at få foretaget en gulvafhøvling, er, at dit trægulv bliver underkastet en grundig vurdering. Dette har til formål at fastslå, om dit gulv overhovedet er i en forfatning, som tillader en gulvafhøvling.

Hvis et gulv skal kunne holde til en gulvafhøvling, kræver det, at der er en vis mængde materiale i gulvet. Træværket skal, med andre ord, have en vis tykkelse for at en gulvafhøvling skal kunne foretages. Hvis din gulvmand vurderer, at trægulvet ikke har den nødvendige tykkelse, er du bedst tjent med at leve med skaderne – eller eventuelt skifte trægulvet ud, eller dække det med en ny belægning.

Vælger du, stik imod gulvmandens anvisninger, at gennemføre din gulvafhøvling, risikerer du, at gulvets brædder, planker eller parketter bliver så tynde, at de knækker. Og så skal gulvet alligevel fjernes.

Vurderer gulvmanden der imod, at gulvet godt kan tåle en gulvafhøvling, vil han udføre denne på så skånsom vis som muligt – det vil sige, ikke skrælle mere af gulvets overflade end højst nødvendigt. Når selve afhøvlingen er vel overstået, vil han følge op med en gulvafslibning, hvis formål det er at finslibe gulvet, så det er klar til en efterbehandling. Her kan du vælge mellem de forseglende former for efterbehandling lak eller maling, eller de ikke forseglende, som tæller olie, sæbe eller lud.

Sluttelig vil din gulvmand vejlede dig omkring vedligeholdelsen af dit smukke, nye trægulv, således at du kan have glæde af dette i mange år.

Du kan læse mere på gkservice.dk