Som troende kristen i et højt sekulariseret samfund er det nemt at komme til at føle sig alene. Hverdagen i et land som Danmark er ikke just præget af religiøs åndelighed og det ville være synd at sige at de fremherskende værdier i vore dages samfund afspejler de kristne idealer så som gudfrygtighed og næstekærlighed. Det kan således godt være svært at finde genklang for de tanker man gør sig i forbindelse med bibellæsning eller meditation – og særdeles vanskeligt ...